Elke gift, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard! Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

De bankgegevens van De Meerkerk zijn: IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 t.n.v. Baptisten Gemeente Hoofddorp De Meerkerk. De Meerkerk is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd onder nummer 802147306 (RSIN). Giften zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Automatisch incasso

Bij een automatisch incasso geef je zelf opdracht aan je bank om regelmatig een bedrag naar De Meerkerk over te boeken (bijvoorbeeld €25,- per 25e van de maand). De Meerkerk heeft hier geen invloed op en kan deze niet wijzigen of laten vervallen. Jaarlijks ontvang je van ons een overzicht van al je bijdragen aan De Meerkerk. Dit overzicht kun je gebruiken bij je aangifte inkomstenbelasting.

Toezeggen

Een toezeggingsformulier per post ontvangen? Bel ons op werkdagen tijdens kantooruren of stuur een e-mail. Alle gegevens over je toezegging(en) worden vertrouwelijk behandeld en te allen tijde kun je je toezegging wijzigen door ons hiervan op de hoogte te stellen via e-mail. Je bijdrage wordt vanaf de 25e van de maand afgeschreven van je rekening.

Periodieke schenking

Het is ook mogelijk een periodieke schenking te doen zonder tussenkomst van een notaris, dus kosteloos. Bij zo’n schenking gelden niet de normale fiscale drempels en is de gift volledig aftrekbaar. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt, daarvoor zijn bij de belastingdienst formulieren te verkrijgen of hier te downloaden.

Legateren en nalaten

Je kunt De Meerkerk steunen (na je overlijden), door een legaat in je testament op te nemen of De Meerkerk (voor een deel) tot erfgenaam te benoemen.

anbi_groot