Zondagsdiensten zonder bezoekers, wel via livestream
Spreker: Patrick van der Laan
zondag 5 april 09:00 & 11:00 uur
Goede Vrijdag dienst en viering Heilig Avondmaal
20:00 uur via video livestream
Paasdiensten via video-livestream
Zondag 12 april 09:00 & 11:00 uur