Donderdag 2 augustus 2018 was het zover: om 10.25 uur passeerde de notaris de akte van levering en werd De Meerkerk eigenaar van de campus aan de Bennebroekerweg. Daarmee ging een langgekoesterde wens van 17 jaar in vervulling.

We zijn God meer dan dankbaar voor Zijn goedheid en trouw en de manier waarop voorzien is!

In de periode die achter ons ligt wisten we ons afhankelijk van onze Here Jezus Christus die beloofd heeft Zijn gemeente te bouwen (Mattheus 16:13-18). Met de bijzondere plek ons nu toevertrouwd, weten we ons des te meer afhankelijk van Jezus Christus. We willen daarom een nieuwe toekomst ingaan - in Hem, door Hem en tot Hem!

Op deze pagina zie je een overzicht van belangrijke ontwikkelingen die voorafgingen aan dit voor De Meerkerk historische moment van aankoop. Je vindt er een beknopt chronologisch verslag van deze ontwikkelingen, maar ook uitgebreide informatie met foto’s en video’s waar onder andere Meerkerkers aan het woord komen.

De financiële actie loopt nog tot eind november. We sluiten de actie feestelijk af op zondag 25 november aanstaande,

Voor nu willen we een ieder - jong en oud - bedanken voor de toezeggingen en reeds gedane bijdragen.

Wie nog niet heeft toegezegd, maar dat wel wil doen is van harte uitgenodigd. Op deze Huisvestingspagina vind je veel informatie. Het speciale Huisvesting Informatiepakket - inclusief de Toezeggingskaart en het boek ‘Geloof is…’ -  is verkrijgbaar in de Bezinningshoek van de kerk aan de Bennebroekerweg 515 in Hoofddorp.

Uiteraard kan ook zonder een toezegging een bijdrage gedaan worden.

De speciale huisvestingsrekening van De Meerkerk is:

Bankrekening NL52 ABNA 0512002096
t.n.v. Baptisten Gemeente Hoofddorp De Meerkerk