Jouw verhaal

Je laten dopen in water, is om openbaar te maken dat je in God gelooft. Dat je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is. Dat Hij met zijn opstanding uit de dood jouw redding heeft mogelijk gemaakt, jou vergeving geeft voor je zonden. Je toont aan God, jezelf en de mensen om je heen dat je op God vertrouwt. Zoals Jezus onderging in de dood en weer opstond uit het graf, mag jij helemaal ondergaan in water om er weer uit te komen om een vergeven en veranderd leven te leiden. De doop is daarmee een symbool van reiniging en vergeving. Je mag een nieuw en bevrijd leven beginnen met God. Je mag jezelf zien als een nieuwe schepping. Een kind van God de Vader. Je kiest ervoor Jezus te volgen in je dagelijks leven, geleid door Gods heilige Geest. Door je te laten dopen, laat je ook zien deel uit te willen maken van de gemeente. Met het aanvragen van je doop vertel je ook jouw verhaal en hoe je tot die keuze bent gekomen: je doopgetuigenis.

Diensten met dopen

Het dopen vindt plaats tijdens een zondagsdienst. We laten ruim van te voren weten wanneer er diensten met dopen zijn. Voor in de grote zaal wordt een doopbassin geplaatst. Jouw familie en vrienden zijn hartelijk welkom om er bij te zijn. De dopelingen dragen een wit doopkleed als symbool van gereinigd zijn. Nadat je aanmelding is ontvangen nemen we contact met je op over in welke dienst de doop zal plaatshebben.

Doopvoorbereidingsavond

Voor de praktische voorbereiding van de doopdienst komen de dopelingen voorafgaand aan de doopdiensten een avond bij elkaar. Er worden portret- en groepsfoto's gemaakt, doopkleden gepast en een aantal praktische zaken met elkaar besproken. Tijdens deze avond is er ruimte voor de dopelingen om met elkaar kennis te maken.

Je kunt aangeven dat je gedoopt wil worden zodra de datum van de eerstvolgende doopdienst bekend is.