Hartelijk welkom op zondag!

Om 09:00 uur en om 11:00 uur zijn er twee identieke diensten die ongeveer vijf kwartier duren. Bij binnenkomst van De Meerkerk word je begroet door mensen van het Welkomteam. Zij staan voor en na elke dienst klaar om vragen te beantwoorden. Een bezoek aan De Meerkerk is voor alle leeftijden. Voor kinderen en jongeren zijn er eigen programma's, gelijktijdig met de zondagsdiensten voor volwassenen en er is opvang voor de allerkleinsten.

Wat mag ik verwachten?

Een op de Bijbel gebaseerde inspirerende en actuele overdenking van ongeveer 30 minuten. Over onderwerpen waar we allemaal in ons leven mee te maken krijgen. Deze wordt verzorgd door predikant Wigle Tamboer of door een gastspreker. In de agenda is te zien wie spreekt. Een band verzorgt livemuziek, we zingen samen om God te eren. De teksten worden op een scherm geprojecteerd. Voel je vrij mee te zingen of gewoon te luisteren. Er is tijd voor gebed om te danken en te bidden voor elkaar en de samenleving. Er worden twee collectes gehouden.

Na de diensten ben je uitgenodigd koffie en thee te drinken. Er is ook gelegenheid om na te praten en met iemand te bidden, vooraan in de kerkzaal. Bij de uitgang ligt 'Preek door de Week' om mee te nemen, om thuis verder aan de slag te gaan met de overdenking.

Een Bijbel

In De Meerkerk wordt gebruik gemaakt van verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen. De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is de meest recent uitgekomen vertaling (2014). De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands (2004). De NBG-vertaling komt uit 1951.

Dienst van afgelopen zondag zien?

Afgelopen zondag dienst bekijken

Heilig Avondmaal

Enkele keren per jaar vieren we tijdens de zondagsdiensten het Heilig Avondmaal. Een ieder die Jezus Christus belijdt als Verlosser en Heer, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.