Hartelijk welkom op zondag!

Zolang de regels rondom corona van kracht zijn, is er één dienst om 10:00 uur.

De dienst van 10:00 uur is via livestream te volgen en op elk gewenst moment weer terug te kijken via de website.

Kinderen en jongeren van 0 - 17 jaar zijn van harte welkom. Zij kunnen elke zondag om 10:00 uur hun eigen programma's volgen. Ouders en verzorgers die hun kinderen brengen kunnen de opname van de dienst volgen in de grote zaal. Daarnaast kunnen een beperkt aantal personen die geen kinderen brengen ook een plaats reserveren. Het is wel noodzakelijk om je van te voren aan te melden via het aanmeldformulier.

Bij binnenkomst van De Meerkerk word je begroet door mensen van het Welkomteam. Een bezoek aan De Meerkerk is voor alle leeftijden. Voor kinderen en jongeren zijn er eigen programma's, en er is opvang voor de allerkleinsten.

Wat mag ik verwachten?

Een op de Bijbel gebaseerde inspirerende en actuele overdenking van ongeveer 30 minuten. Over onderwerpen waar we allemaal in ons leven mee te maken krijgen. Deze wordt verzorgd door predikant Wigle Tamboer of door een gastspreker. In de agenda is te zien wie spreekt. Een band verzorgt livemuziek. De teksten worden op een scherm geprojecteerd. Helaas is meezingen momenteel NIET toegestaan. Er is tijd voor gebed om te danken en te bidden voor elkaar en de samenleving. Er wordt door middel van een QR-code een collecte gehouden.

Normaliter ben je na de dienst uitgenodigd om koffie en thee te drinken. Ook dat is gedurende de tijd dat de coronaregels van kracht zijn helaas niet mogelijk. Om thuis verder aan de slag te gaan met de overdenking, kun je een gratis abonnement nemen op de Preek door de Week.

Een Bijbel

In De Meerkerk wordt gebruik gemaakt van verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen. De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is de meest recent uitgekomen vertaling (2014). De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands (2004). De NBG-vertaling komt uit 1951.

Dienst van afgelopen zondag zien?

Afgelopen zondag dienst bekijken

Heilig Avondmaal

Enkele keren per jaar vieren we tijdens de zondagsdiensten het Heilig Avondmaal. Een ieder die Jezus Christus belijdt als Verlosser en Heer, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.