Beste ouders/verzorgers,

Vanuit de pijlers ‘herkenbaarheid’, ‘interactie’ en ‘relatie’ hebben we voor onze Meerkids verschillende platforms gemaakt.

Hierop verschijnen elke week Bijbelverhalen, filmpjes met bijvoorbeeld proefjes, liedjes en verwerkingen zoals knutselwerkjes. 

We wensen jullie heel veel zegen en hopen en bidden dat deze tijd qua geloofsopvoeding heel waardevol voor jullie mag zijn.

Hartelijke groet,

Mede namens de bouwhoofden,

Henrike Brussee