In De Meerkerk zeggen we dat we allemaal zendelingen zijn op de plek waar we wonen, werken, naar school gaan en onze vrije tijd besteden. We willen aan de mensen om ons heen laten zien wie Jezus is. De Meerkerk ondersteunt een aantal mensen die buiten de Haarlemmermeer het evangelie handen en voeten geeft. We noemen hen Andere Zendelingen, even voorstellen:

Marc en Jody van Eijden

Marc en Jody van Eijden werken in het Franse Tours waar Marc zo'n 20 jaar voorganger is van een Evangelische Gemeente. Zijn rol is verschoven van voorganger naar begeleider van de kerk in Tours en een aantal andere kerken. Sinds 2014 worden ook in het plaatsje Langeais wekelijks kerkdiensten gehouden. Marc en Jody willen graag op concrete wijze de liefde van Jezus laten zien en bidden dat God een open deur geeft om echt iets van Hem te kunnen delen.

Jan-Willem en Anne Marie Griffioen

Jan-Willem en Anne Marie Griffioen emigreerden in 1982 naar Zuid-Afrika. Onder de paraplu van The Shelter Ministries, bieden ze hulp, scholing en onderdak aan arme, vaak alleenstaande kinderen en bejaarden.

Nat en Annette Winston

Nat en Annette Winston zijn gemeentestichters in Brussel, België. In hun centrum geven ze naast cursussen over het geloof ook algemene cursussen waardoor zij een belangrijke ontmoetingsplek hebben gerealiseerd. De gemeente is op zoek is naar een andere ruimte met meer comfort en uitstraling. Gevraagd wordt mee te bidden en God te vragen de gemeente dat te geven wat zij nodig heeft om door te groeien.

Christiaan Verkerk

Christiaan Verkerk werkt als beleidsmedewerker bij Navigators. Hij begeleidt de voorzitters en bestuursleden van de verschillende Navigator-studentenverenigingen, om hen te ondersteunen in het handen en voeten geven aan de visie om elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus te brengen, zodat zij de leden van de verenigingen kunnen helpen volgelingen van Jezus te zijn. Christiaan werkt op basis van giften.